چهارشنبه 1401/11/12 12:09
شماره :
293

دکتر بهادر اعلمی هرندی

تاریخ تولد:1318

محل تولد: اصفهان- هرند

تاریخ عضویت پیوسته: 1369/10/11

فارغ‌التحصیل از: دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان، 1343

تخصص: بورد تخصصی جراحی ارتوپدی، امریکا،1350

سمت‌ها: استاد و مدیرگروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران (از بدو تأسیس تاکنون)، عضو هیئت ممتحنه و دانشنامه تخصصی رشته ارتوپدی، دبیر کمیته سیاست‌گذاری هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته ارتوپدی

سوابق علمی و اجرایی: رئیس قسمت‌ آموزش ارتوپدی بیمارستان شفایحیاییان، مسئول راه‌ا‌ندازی اولین دوره آموزش ارتوپدی در ایران در بیمارستان شفایحیاییان، مسئول راه‌اندازی اولین دوره طب ورزشی در ایران در دانشگاه علوم پزشکی تهران

تقدیرنامه‌ها: بهترین انترن سال در بیمارستان متدیست بروکلین، نیویورک (1345)، استاد نمونه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1365) و(1379)، استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران(1389)

اثار علمی و تالیفات: تألیف 6 کتاب، 41 مقاله در نشریات فارسی، 13 مقاله در نشریات بین‌المللی

پرکاربردها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

بنرها

 

X