چهارشنبه 1401/11/12 12:10
شماره :
294

دکتر سیدحسن امامی رضوی

تاریخ تولد:1338 

محل تولد: اردبیل

تاریخ عضویت پیوسته: 1389/7/6

فارغ‌التحصیل از: دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: بورد تخصصی جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1371

سمت‌ها: معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ سرپرست مرکز تحقیقات ضایعات نخاعی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ رئیس شورای تخصصی بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق علمی و اجرایی: ریاست بیمارستان ولی‌عصر؛ ریاست مرکزتاریخ و اخلاق پزشکی؛ ریاست بیمارستان امام خمینی؛ عضو هیئت امنای‌ دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ معاونت دانشجویی، فرهنگی، حقوقی و مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1374-1376)؛ عضو جامعه جراحان ایران؛ عضو هیئت تحریریه مجله دانشکده پزشکی دانشگاه تهران؛ ریاست دانشکده پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و تهران (1384-1387)؛ معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1387-1388)؛ عضو شورای‌عالی برنامه‌ریزی برنامه پنجم توسعه کشور  

تقدیرنامه‌ها: رتبه اول بورد جراحی

آثار علمی و تالیفات: 3 مقاله در نشریات فارسی و 35 مقاله در نشریات بین‌المللی

پرکاربردها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

بنرها

 

X