چهارشنبه 1401/11/12 01:04
شماره :
302

دکترعلی جعفریان

تاریخ تولد: 1346

محل تولد: تهران

تاریخ عضویت وابسته: 1392/9/7

تحصیلات: دارای فلوشیپ جراحی کبد و مجاری صفراوی و پیوند کبد از مایوکلینیک و کلیولند کلینیک/ آمریکا؛ گواهینامه: پیوند جزایر پانکراس از دانشگاه آلبرتا/ کانادا؛ بورد تخصصی جراحی عمومی، فلوشیپ جراحی عروق و آموزش پزشکی و دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه علمی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق علمی و اجرایی: مسئول آموزش دانشجویی و دستیاری گروه جراحی عمومی، رئیس دانشکده پزشکی، مشاور اجرایی رئیس، قائم مقام رئیس، رئیس/ دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ مدیر برنامه پیوند کبد و رئیس بخش جراحی کبد و مجاری صفراوی و پیوند کبد، رئیس بخش اورژانس جراحی/ مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)؛ مسئول مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان؛ عضو: هیئت ممتحنه آزمون پیش کارورزی و پذیرش دستیار، کمیسیون دائمی معین دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، کمیته ارزشیابی جراحی عمومی/ وزارت بهداشت؛ گروه اخلاق پزشکی، گروه آموزش پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ انجمن پیوند اعضای آمریکا

آثار علمی و تالیفات: 3 کتاب؛ 16 مقاله فارسی؛ 18 مقاله انگلیسی

پرکاربردها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

بنرها

 

X