چهارشنبه 1401/11/12 01:16
شماره :
308

دکترامیر خاوری

تاریخ تولد: 1313

محل تولد: کاشان

تاریخ عضویت وابسته:1371/4/15

فارغ‌التحصیل از:دانشکده دندان پزشکی آلمان (1966)

تخصص:متخصص در ارتودنسی فکی و ارتودنسی دندانهای و ارتوپدی فک و صورت

سمت‌ها:دانشیار رسمی بازنشسته دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران

سوابق علمی و اجرایی:سرپرست و عضو هیأت ممتحنه انتحانات ارتقاء کادر آموزشی؛ سرپرست سخنرانیهای فوق برنامه خارج دانشکده؛ عضو کمیته ترفیعات و انتصابات دانشکده؛ عضو کمیته انضباط دانشجوئی دانشکده؛ عضو کمیته آموزش و پذیرش دانشکده؛ کمیته امور دانشجویی؛ کمیته امتحانات؛ کمیته کتابخانه و انتشارات؛ نماینده دانشکده دندانپزشکی دانشگاه مشهد در شورای علمی مجله نظام پزشکی؛ عضو کمیته فنی طرح تجهیزات دانشکده؛ عضو کمیته انجمن تألیف و ترجمه دانشگاه مشهد؛ مدیر گروه آموزشی تکنولژی درمانی و ترمیمی؛استادیار 1352؛ معاون بخش ارتدنسی 1360-1358؛ عضو کمیته انضباطی دانشجویان 1358؛ عضو کمیته پذیرش دانشکده 1358؛ عضو کمیسیون انضباط دستیاران تخصصی دانشکده 1359؛ معاونآموزشی دانشکده 1362؛ سرپرست دوره تخصصی ارتدنسی 1363؛ نماینده هیأت علمی در کمیته منتخب ارتقاء 1373؛ نماینده تمام وقت گروه آموزشی ارتدنسی 1368

تقدیرنامه‌ها:تقدیرنامه کنگره ارتودنسهای ایران و اداره پانلهای سخنرانیها در این زمینه از سالهای 1389-1386؛ تقدیرنامه‌های مکرر در ارتباط با امتحانات ورودی و بورد تخصصی رشته ارتودنسی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)؛ تقدیرنامه در ارتباط با آموزش دستیاران تخصصی و دانشجویان دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ تقدیرنامه به مناسبت شرکت و ایراد سخنرانی در چندین برنامه مدون بازآموزی در طی چند سال پیاپی؛ چندین لوح تقدیر به مناسبت سخنرانی در مجامع علمی دندانپزشکی داخل کشور؛ چندین لوح تقدیر بمناسبت همکاری با کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلات خارجی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)؛ چندین تقدیرنامه از فرهنگستان علوم پزشکی ایران (تهران)

آثار علمی و تالیفات: 2 کتاب، 17 مقاله در نشریات فارسی، 4 مقاله در نشریات بین‌المللی به زبانهای انگلیسی و آلمانی

پرکاربردها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

بنرها

 

X