یکشنبه 1401/11/16 08:37
شماره :
339

دکترعلی فتحی آشتیانی

تاریخ تولد: 1337 

محل تولد: آشتیان  

تاریخ عضویت وابسته: 1391

فارغ‌التحصیل از: دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، 1374

تخصص:  دکترای روانشناسی بالینی

سمت‌ها:مدیر گروه تحول و ارتقای رشته روانشناسی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدیر گروه برنامه ریزی روانشناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،عضو شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور،رئیس انجمن ایرانی روانشناسی،مدیرمسئول و سردبیر مجله علوم رفتاری

سوابق:رئیس دانشکده علوم پزشکی ،معاون پژوهشی دانشکده علوم پزشکی،معاون آموزش دانشکده پزشکی ،مدیر گروه روان شناسی دانشگاه، رئیس مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه،رئیس مرکز تحقیقات علوم رفتاری ،عضو هیات امناء سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ،عضوشورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ،معاون پشتیبانی و اجرایی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ،معاون نظارت و ارزشیابی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره،عضو کمیته روانشناسی بالینی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ،عضو کمیته روان سنجی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ،عضو گروه بررسی متون روانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی ،رئیس انجمن متخصصین روانشناسی ،رئیس انجمن ایرانی روانشناسی،عضو کمیته تخصصی گروه روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس ،عضو شورای علمی گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، عضو کمیته استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،مدیر مسئول و سردبیر مجله علوم رفتاری ،عضو شورای برنامه ریزی رشته‌های روانشناسی و مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عضو شورای برنامه ریزی تخصصی دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،عضو قطب علمی روانشناسی استرس دانشگاه تربیت معلم،عضو کمیته تخصصی علوم پایه هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)،عضو هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)،عضو کمیته اخلاق در پژوهش دانشگا، عضو کمیته انتشارات دانشگاه،مدیر گروه تحول و ارتقای رشته روانشناسی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدیر گروه برنامه ریزی روانشناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،عضو وابسته موسسه روانشناسی دانشگاه تهران،عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران 

جوایز:پژوهشگر نمونه سال 1380 دانشگاه،دریافت پایه تشویقی از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1380 بخاطر کسب امتیاز بالا در رتبه دانشیاری،پژوهشگر نمونه هفتمین جشنواره سلمان فارسی سال 1381، برگزیده شدن کتاب شیوه‌های تغییر رفتار در سال 1382 توسط وزارت ارشاد اسلامی،پژوهشگر نمونه سال 1383 دانشگاه، دریافت پایه تشویقی در سال 1385 بخاطر کسب امتیاز بالا در رتبه استادی،پژوهشگر نمونه سال 1386 دانشگاه

آثار علمی و تالیفات: تعداد کتاب تألیفی: 3 مورد،تعداد کتب ترجمه‌ای: 3 مورد،تعداد مقالات فارسی: 125 مقاله،تعداد مقالات انگلیسی: 31 مقاله

X