یکشنبه 1401/11/16 08:48
شماره :
345

دکترمحمدحسن قدیانی

متولد: 1346

تحصیلات: دکترای عمومی دانشکده پزشکی شهید بهشتی/متخصصداخلی، فوق تخصص نفرولوژی

رتبه علمی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق علمی و اجرایی: معاون پژوهشی و سردبیر مجله سازمان پزشکی قانونی، عضو هیئت تحریریه مجله پژوهشی سازمان نظام پزشکی، دبیر هیئت تجدیدنظر و مشاور اموزشی و پژوهشی رئیس کل سازمان نظام پزشکی، عضو کمیته اخلاق زیستی سازمان یونسکو در ایران، هیئت علمی نمونه دانشگاه، عضو گروه علوم پیراپزشکی فرهنگستان          

آثار علمی و تالیفات: مقالات 37  کتاب: 5

پرکاربردها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

بنرها

 

X