یکشنبه 1401/11/16 08:53
شماره :
348

دکتر کاظم محمد

تاریخ تولد: 1317
 محل تولد: تهران
 تحصیلات: PhD  در رشته آمار زیستی از دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس (UCLA) در سال 1973،MS  در رشته آمار زیستی از دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس (UCLA) در سال 1969، MS در رشته مهندسی شیمی ازپلی تکنیک تهران  (دانشگاه امیرکبیر) در سال 1962

تاریخ عضویت پیوسته: 1392/9/7
سمت‌ها: استاد ممتاز و مدیر گروه اپیدمیولو‍ژی و آمارزیستی دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیات علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1352 
سوابق علمی و اجرایی: عضو انجمن آمار آمریکا از سال 1968، عضو کمیسیون پزشکی شورای پژوهش‌های علمی کشور، عضو شورای علمی پژوهشی وزارت بهداشت، عضو شورای نویسندگی چندین مجله علمی پژوهشی، رئیس کمیته بهداشت و تغذیه جشنواره رازی، رئیس بورد تخصصی آمارزیستی، رئیس مرکز ملی تحقیقات سلامت وزارت بهداشت، سر دبیر مجله علمی پژوهشی حکیم،دبیر علمی ششمین کنفرانس آمار

تقدیرنامه‌ها: نکوداشت مقام استاد دردهمین کنفرانس آمار ایران، تجلیل از پژوهشگران و فنآوران برتردر دوازدهمین جشنواره وزارت علوم، پژوهشگر برتردر چهاردهمین جشنواره ابن سینا، رتبه اول آموزش در ششمین جشنواره ابن سینا،  پیشکسوتان دانشگاه درسومین جشنواره ابن سینا
آثار علمی و تالیفات:2 کتاب، 167مقاله در نشریات بین‌المللی، 135 مقاله در نشریات فارسی،20 H Index=

 

پرکاربردها

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب:
فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
دکتر عرب‌خردمند در گفتمان بین‌رشته ای مدیریت بیماری‌های مغز و اعصاب با طب ایرانی:
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب:
فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
دکتر عرب‌خردمند در گفتمان بین‌رشته ای مدیریت بیماری‌های مغز و اعصاب با طب ایرانی:
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:

بنرها

 

X