یکشنبه 1401/11/16 08:58
شماره :
353

دکتر سید‌حسن مقدم‌نیا

تاریخ و محل تولد:1331، تهران 

تحصیلات: کارشناس شیمی از دانشگاه ملی سابق (شهید بهشتی 1350)؛ کارشناس ارشد شیمی از دانشگاه میشیگان (1357)؛ دکترای تخصصی بیوشیمی (Ph.D): مرکز تحقیقات بیوشیمی فیزیک (IBB)- دانشگاه تهران

سمتهای کنونی: عضو هيئت علمى (بازنشسته ) دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى

سوابق علمی و اجرایی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ دبیر فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، رئیس دانشکده پیراپزشکی روزانه و شبانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (بهمن 1389- 1376)؛ رئیس مرکز تحقیقات پروتئومیکس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (بهمن 1389- 1386)؛ عضو هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشک شهید بهشتی(1388)؛ عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته بیوشیمی (1390- 1384)؛ عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته پروتئومیکس (1385- تاکنون) وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی؛ نائب رئیس انجمن پروتئومیکس پزشکی ایران (1385- تاکنون)؛ مؤسس و مدیر مسئول مجله علوم پیراپزشکی (1377- تاکنون)؛ مسئول نشریه انگلیسی زبان JPS؛ عضو هیئت تحریریه مجله IJPR (مجله دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)؛ داور جشنواره خوارزمی و رازی؛ عضو شورای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (بهمن 1389- 1376)؛ عضو شورای پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1388- 1376)؛معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(1387- 1386)؛ مدیر اجرائی برگزاری اولین آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D)؛ وزارت علوم 1368- 1367)؛ مشاور معاون دانشجوئی وزارت علوم ( 1368- 1366)؛ عضو کمیسیون موارد خاص وزارت علوم؛ عضو شورای سیاستگذاری؛ معاون دانشجوئی وزارت علوم؛ قائم مقام و معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی (1362- 1359)، رييس دانشكده پيراپزشكى علوم پزشكى دانشگاه  آزاد اسلامى(زرگنده) با رياست جناب استاد آقاى دكتر طباطبايى و قائم مقامى پزشكى كل دانشگاه آزاد اسلامى جناب استاد عاليقدر و معزز و مكرم آقاى دكتر لاريجانى عزيز، دبير فرهنگستان علوم پزشكى سال ١٣٨٩، راه اندازى و تاسيس رشته مربوطه و پذيرش دانشجوى دكترى تخصصى براى پنج دوره، دبير گروه پيراپزشكى و برگزيده گروه، موسس و راه اندازى مركز تحقيقات سالمندى دانشگاه علوم پزشكى ازاد اسلامى سال ١٣٩٣، اجرای طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی نقاط قوّت و ضعف و افزایش ظرفیت پذیرفته شدگان گروه‌های علوم پزشكی- مصوب سال 1392-1391 – مجری طرح فرهنگستان علوم پزشكی ج.ا.ایران (گروه آموزش پزشكی و اخلاق زیستی). گزارش نهایی پائیز 1392 (مصوب سال 1393)، تالیف کتاب با عنوان آیندة پزشکی ایران بر پایة یک مدل سناریونویسی (1401)

آثار علمی و تالیفات: 8 کتاب، 63 مقاله در نشریات داخلی و بین‌المللی

تقدیرنامه‌ها: استاد نمونه کشوری (1386)؛ پژوهشگر نمونه و پژوهشگر برگزیده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1387 و 1386)؛ سایر جوایز ذر کنگره‌های داخلی و خارجی

 

پرکاربردها

فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:
پیشنهاد دکتر مرندی به دکتر پزشکیان؛ رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی:
دیدگاه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در باره وزیر بهداشت آینده:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:
پیشنهاد دکتر مرندی به دکتر پزشکیان؛ رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی:
دیدگاه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در باره وزیر بهداشت آینده:

بنرها

 

X