یکشنبه 1401/11/16 08:58
شماره :
354

دکتر حسین ملک افضلی اردکانی

تاریخ تولد1318/8/1

محل تولد: اردکان

تاریخ عضویت وابسته: 1391/8/25

فارغ التحصیل ازدانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصصآمارحیاتی (1353)

سمت‌ها:رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران (1363)؛ معاونت بهداشت وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی وقائم مقام وزیر در ستادگسترش شبکه‌های بهداشتی ودرمانی کشور (1374-1364)؛ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1386-1378)؛ رئیس انستیتو تحقیقات بهداشتی  (1388-1386)؛ رئیس پژوهشکده سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی تهران(1390-تاکنون)؛استادممتازگروه اپیدمیولوژی وآمار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران(1390)؛ عضو کمیته مشورتی تحقیقات سلامت سازمان جهانی بهداشت، منطقه مدیترانه شرقی (1389-1381)؛ عضوکمیته گواهی ریشه‌ کنی فلج اطفال سازمان جهانی بهداشت، مدیترانه شرقی (1377-تاکنون)؛  عضوکمیته مشورتی تحقیقات سلامت سازمان‌های بهداشت،ژنو (1383-تاکنون)؛ عضوعلمی وابسته در دانشگاه جکسون درایالت میسیسیپی آمریکا (1390-تاکنون)

سوابق علمی واجرایی: 1344تاکنون درعرصه‌های مدیریت آموزش وپژوهش به شرح فوق شرکت داشته‌ام،استقرارنظام شبکه بهداشت ودرمان کشور،استقرارنظام ارزیابی پژوهش دردانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، استقرار شبکه‌های 

تحقیقاتی وپایگاه‌های تحقیقات جمعیتی.

تقدیرنامه‌ها:برنده کتاب سال درعلوم پزشکی وبهداشت (1363)؛ برنده جایزه جمعیت سازمان ملل (1386)؛ استادممتاز (1390)؛ کسب مدال درجه2خدمت (1379)؛ کسب رتبه اول جشنواره رازی درگروه بهداشت وتغذیه (1377)

آثار و تالیفات علمی:چاپ 13 کتاب و 170 مقاله علمی به زبان فارسی و انگلیسی در مجلات معتبر داخلی و خارجی

پرکاربردها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

بنرها

 

X