یکشنبه 1401/11/16 09:08
شماره :
361

دکتر شهربانو نخعی

تاریخ تولد: 1336 

  محل تولد: زابل

تاریخ عضویت پیوسته: 1389/7/6

فارغ‌التحصیل از: دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، 1361

تخصصفوق تخصص گوارش کودکان

سمت‌ها: رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی

سوابق علمی و اجرایی: رئیس بیمارستان کودکان حضرت‌علی‌اصغر زاهدان (1366 - 1368)؛ رئیس بیمارستان کودکان حضرت‌ علی‌اصغر تهران (1375- 1383)؛ عضو هیئت مدیره انجمن ترویج تغذیه با شیرمادر؛ رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی(1386- 1391)؛ عضو شورای بورس وزارت بهداشت (1386 تاکنون)؛ عضو هیئت مرکزی جذب وزارت بهداشت (1386 تاکنون)؛ دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت (1390 تاکنون)؛ رئیس شبکه سالمندی کشور (1391)؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی (-1391)

تقدیرنامه‌ها: نفر اول بورد فوق‌تخصصی گوارش کودکان (1374)

 آثار علمی و تالیفات: تألیف 1 کتاب، 7 مقاله در نشریات فارسی و 5 مقاله در نشریات بین‌المللی

X