یکشنبه 1401/11/16 09:09
شماره :
362

دکتر ابوالحسن ندیم

تاریخ تولد: 1307 

محل تولد: تهران                                                                                  

تاریخ عضویت پیوسته: 1369/10/11

فارغ‌التحصیل از: دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، 1326

تخصص: انگل‌شناسی از دانشگاه تهران،  DTM&H و DAP&E از دانشگاه لندن،MPH و DrPH

سوابق علمی و اجرایی: دانشیار انگل‌شناسی، استاد تمام‌وقت اپیدمیولوژی؛ معاون دانشکده بهداشت؛ رئیس دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی؛ همکاری در طرح‌های تحقیقاتی و نیز برنامه‌ریزی‌های ملی بهداشتی در رشته‌های مختلف، اپیدمیولوژی، بهداشت عمومی، رشته‌های اختصاصی لیشمانیوز، مالاریا و بیماری‌های مشترک انسان و حیوانات؛ عضو WHOICCDE/؛‌ عضوWHO/EMRUSTAC/

تقدیرنامه‌ها: بزرگداشت در اولین جلسه کاندیداهای معرفی شده از فرهنگستان‌ها

آثار علمی و تالیفات: تألیف 5 کتاب، 50 مقاله در نشریات فارسی و 50 مقاله در نشریات بین‌المللی

پرکاربردها

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب:
فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
دکتر عرب‌خردمند در گفتمان بین‌رشته ای مدیریت بیماری‌های مغز و اعصاب با طب ایرانی:
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب:
فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
دکتر عرب‌خردمند در گفتمان بین‌رشته ای مدیریت بیماری‌های مغز و اعصاب با طب ایرانی:
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:

بنرها

 

X