یکشنبه 1401/11/16 09:10
شماره :
363

دکتر سعید نمکی

متولد: 1337

تاریخ عضویت پیوسته: 1399/6/22

تحصیلات: دکتری تخصصی ایمونولوژی از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران.

رتبه علمی: هیئت علمی (دانشیار)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

سمت‌ها: همکاری با جهاد سازندگی و راه اندازی کمیته بهداشت جهاد از سال 1358 و شرکتو حضور در جبهه دفاع مقدس، مدیریت شبکه بهداشت و درمان نطنز، ریاست دانشگاه علوم پزشکی کاشان، قائم مقام معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیر عامل شرکت داروسازی سبحان، مدیر عامل شرکت داروسازی تولید دارو، مدیر هلدینگ داروئی البرز و رئیس هیئت مدیره شرکت‌های داروئی و فرآورده‌های بیولوژیک، مدیر هلدینگ داروئی سازمان تامین اجتماعی (تی پی کو)، ریاست کمیته کشوری بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط، عضوگروه علوم داروئی فرهنگستان علوم پزشکی، عضو شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو شورای برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عضو شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور، عضو شورای سیاستگزاری تجهیزات پزشکی، عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو کمیسیون قانونی آزمایشگاههای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو هیئت موسس انجمن پروتئومیکس بالینی، عضو انجمن علمی پیوند اعضاء و عضو انجمن ایمونولوژی و آلرژی، رییس کمیته کشوری بیماری ناشی از کمبود ید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عضو شورای توسعه آموزش پزشکی جامعه نگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس کمیته پروتئومیکس بالینی فرهنگستان علوم پزشکی، معاون آموزش و پژوهش بنیاد امور بیماریهای خاص، مشاور عالی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مشاور معاونت راهبردی و برنامه ریزی رئیس جمهور، مشاور عالی رییس کل سازمان نظام پزشکی، مدیر گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران، معاون توسعه امور عمومی و اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

جوایز و افتخارات: هیأت علمی نمونه  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در دو نوبت.

 آثار علمی و تالیفات: مقالات:  بیش از 35 مقاله  نمایه شده در WOS: 20   نمایه شده در Scopus: 32. کتاب‌ها: 2 کتاب تالیفی H-Index(Scopus) = 9، H-Index(WOS) =9

X