یکشنبه 1401/11/16 10:22
شماره :
377

دکتررویا کلیشادی

تاریخ تولد: 1339

محل تولد: اصفهان

تاریخ عضویت پیوسته: 1400/12/21

تحصیلات: دارایبوردتخصصی بیماری‌های کودکان و دکترای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رتبه علمی: استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سوابق علمی و اجرایی: رئیس مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، مدیر منابع علمی/ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛ موسس وسردبیر مجله IJPMو سردبیر افتخاری مجله دانشکده پزشکی اصفهان؛ عضو: هیئت مدیره انجمن پیشگیری و درمان چاقی ایران؛ هیئت مدیره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران؛ انجمن متخصصین اطفال آمریکا؛ انجمن بین المللی متخصصین اطفال؛ انجمن تغذیه و فعالیت‌های جسمی، انجمن بیماری‌های قلبی در جوانان/ وابسته به انجمن قلب آمریکا؛ هیئت مدیره انجمن سردبیران ایران

تقدیرنامه‌ها: پزشک نمونه/ سازمان نظام پزشکی(1383،1379)؛ رتبه اول محقق برتر در سیزدهمین جشنواره رازی(1386)؛ رتبه اول محققین بالینی/ جایزه دکتر‌هادوی(1389)؛ پژوهشگر برتر استان اصفهان (1390،1389،1387،1385،1383)؛ پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (1391،1390،1389،1388،1387،1383)؛ مرکز تحقیقات برگزیده به عنوان رئیس مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان اصفهان/ هجدهمین جشنواره رازی(1391)؛ برگزیده کنگره گوارش کودکان، کبد و تغذیه/ پاریس(2003)

آثار علمی و تالیفات: 24 کتاب؛ 114 مقاله فارسی؛ 201 مقاله انگلیسی

پرکاربردها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

بنرها

 

X