یکشنبه 1401/11/16 10:25
شماره :
379

دکترابوالقاسم پوررضا

متولد: 1331

تاریخ عضویت وابسته: 1400/12/21

تحصیلات: دکترای تخصصی بهداشت عمومی از دانشگاه ولونگونگ استرالیا؛ کارشناسی ارشد مدیریت بیمارستان از دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ کارشناسی ارشد جامعه شناسی و کارشناسی علوم اجتماعی از دانشگاه تهران

رتبه علمی: استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

سمت‌ها: محقق موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ مدیرکل بودجه و مدیر نظارت بر درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ مدیر بیمارستان شهید دکتر معیری؛ دبیر بورد علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت؛   عضو:   بورد تخصصی سالمندی، انجمن جامعه شناسی (شاخه جامعه شناسی پزشکی)، انجمن جمعیت شناسی، انجمن مدیریت بیمارستان‌ها، انجمن اقتصاد سلامت، گروه سلامت اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی،  عضو هیئت تحریریه مجلات:   فصلنامه مطالعات جمعیتی، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، مجله سالمندی ایران، نشریه علمی پژوهش‌های سلامت محور، فصلنامه بیمارستان

جوایز و افتخارات: استاد نمونه دانشگاه در سال 1394، عضو برگزیده گروه سلامت اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی در سال 1400

انتشارات: ترجمه و تالیف 10 عنوان کتاب، بیش از 100 مقاله فارسی، 46 مقاله نمایه شده در WOS و  65 مقاله نمایه شده در Scopus

H-Index(Scopus) = 13

H-Index(WOS) = 11

X