یکشنبه 1401/11/16 10:27
شماره :
381

دکتر علی اکبری ساری

متولد: 1349، کاشان

تاریخ عضویت وابسته: 1400/3/23

تحصیلات: دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

 Post-Graduate Certificate in Claims Handling and Clinical Risk Management از دانشگاه یورک انگلستان، PhD in Health Policy and Management  از دانشگاه یورک انگلستان، Post-doctoral Research Fellowship, NHS Centre for Reviews and Dissemination از DisseminationNHS Centre for Reviews and  یورک انگلستان

رتبه علمی: استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و استادیار افتخاری دانشگاه یورک انگلستان 

سمت‌ها: رییس موسسه ملی تحقیقات سلامت، جمهوری اسلامی ایران.مدیر گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران. رییس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران. دبیر هیات ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ‌ریزی علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت. قائم مقام هیات مدیره انجمن علمی بهداشت ایران. مشاور معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی. دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور. قائم مقام سردبیر و عضو هیات تحریریه نشریه علمی پژوهشی نظام‌های سلامت حکیم. مشاور رییس و معاون آموزشی دانشکده بهداشت. مدیر(و مؤسس) گروه سلامت جهانی و سیاستگذاری عمومی دانشکده بهداشت. سرپرست هسته توسعه آموزش دانشکده بهداشت. دانشیار گروه اقتصاد دارو، دانشکده دارو سازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران. عضو کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید 19 و عضو کمیته علمی ستاد کرونا، وزارت بهداشت. عضو هیات ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت. مدیر دوره گواهی عالی بهداشت عمومی (MPH)، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران. دبیرعلمی المپیاد دانشجویی مدیریت و سیاستگذاری سلامت. عضو شورای بررسی و تدوین داروهای ایران، سازمان غذا ودارو، وزارت بهداشت. عضو شورای عالی مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت، وزارت بهداشت. عضو شورای انتشارات و عضوهیات موسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران. عضو هیات تحریریه نشریه علمی پژوهشی بیمارستان. عضو هیات مدیره انجمن علمی بهداشت ایران. عضو هیات مدیره انجمن علمی اداره امور بیمارستان‌ها. عضو کمیته کشوری تدوین راهنماهای بالینی. عضو کمیته کشوری ثبت کارآزمایی‌های بالینی ایران. عضو کمیته علمی کشوری ارزیابی فناوری سلامت، وزارت بهداشت. عضو کمیته کشوری علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت. عضو کمیته علمی حاکمیت خدمات بالینی، معاونت درمان وزارت بهداشت. عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت، و مسئول دوره دکترای تخصصی اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران. مشاور فنی دفتر منطقه مدیترانه شرقی WHO   در ارتقای ایمنی بیمار. عضوشبکه ملی ایمنی بیمار(National Patient Safety Network)انگلستان. عضو کمیته راهبردی ISC  جهان اسلام و نماینده وزارت بهداشت در کمیته مذکور.

آثار علمی و تالیفات: بیش از 265 مقاله فارسی و انگلیسی نمایه شده در WOS: 7 و نمایه شده در Scopus: 194

H-Index(Scopus) = 19

H-Index(WOS) = 47

پرکاربردها

بامرور تجارب کشورهای مختلف در نشست شاخص‌های اساسی حکمرانی سلامت:
بیانیه مجمع عمومی خرداد 1403 فرهنگستان علوم پزشکی:
نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به سرپرست ریاست جمهوری:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

بامرور تجارب کشورهای مختلف در نشست شاخص‌های اساسی حکمرانی سلامت:
بیانیه مجمع عمومی خرداد 1403 فرهنگستان علوم پزشکی:
نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به سرپرست ریاست جمهوری:

بنرها

 

X