یکشنبه 1401/11/16 10:42
شماره :
388

دکتر فرشاد اخوتیان

تاریخ تولد: 1344

تاریخ عضویت وابسته: 1395/10/5

فارغ التحصیل از: دانشگاه گلاسکو، دکترای تخصصی، 1995

تخصص: فیزیوتراپی

سمت‌ها: رئیس مرکز تحقیقات فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق علمی و اجرایی: مربی بالینی و مدرس فیزیوتراپی 1366 تاکنون، مدیر گروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی 1382-1377، مدیر روابط دانشگاهی، بین الملل و سمینارها دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1385-1379، مشاور اجرایی معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1386-1385، قائم مقام و معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیوتراپی1393-1386، عضو بورد فیزیوتراپی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 1379 تا کنون، مشاور ریاست و مدیر کل روابط عمومی و بین الملل فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران 1392-1390، عضو گروه همکاریهای بین المللی سلامت فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران1392 تا کنون، عضو کمیسیون قانونی ماده 20 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1385 تا کنون، عضو هیئت تحریریه مجله دانشور دانشگاه شاهد و توانبخشی و لیزر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کسب درجه استادی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1386.

تقدیرنامه‌ها:دانشجو نمونه دانشگاه تربیت مدرس و معرفی به مقام وزارت 1369، استاد نمونه رشته فیزیو تراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1368 و 1380، محقق برتر رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1381، سه محقق برتر بریتانیا در اولین جشنواره طب ورزشی و معرفی به مقام سلطنتی بریتانیا 1373.

آثار علمی و تالیفات:بیش از 50 مقاله پ‍ژوهشی چاپ شده در مقالات داخلی و خارجی، بیش از 50 سخنرانی در همایشهای داخلی و خارجی، چاپ 3 کتاب تخصصی فیزیوتراپی و 1 کتاب پ‍‍ژوهشی.

پرکاربردها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

بنرها

 

X