یکشنبه 1401/11/16 10:48
شماره :
393

دکتر رضا افشاری

متولد: 1348

دکترای تخصصی: سم‌شناسی بالینی

دانشیار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سمت‌ها: رئیس جامعه سم‌شناسی پزشکی آسیا و اقیانوسیه،مشاورWHO،مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه مشهد، موسس و رئیس مرکز تحقیقات اعتیاد، سردبیر مجله سم‌شناسی پزشکی آسیا و اقیانوسیه، سردبیر مجله آموزش پزشکی و سردبیر مجله نظام پزشکی مشهد

آثار علمی و تالیفات:  مقالات علمی 60 انگلیسی، 42 فارسی  کتاب: 6

X