یکشنبه 1401/11/16 12:10
شماره :
405

وبگاه کتابخانه فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

تارنمای کتابخانه فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

کتابخانه فرهنگستان علوم پزشکی با ارائه مقالات پژوهشی در خدمت پژوهشگران است. علاقمندان برای استفاده از امکانات کتابخانه و مرکز اسناد فرهنگستان علوم پزشکی می‌توانند درخواست خود را به نشانی پست الکترونیک Library.ams.ac.ir@gmail.com ارسال نمایند.

همچنین این کتابخانه در برخی از حوزه‌ها مانند طب سنتی ایرانی و سلامت معنوی مجموعه قابل توجهی از منابع را در اختیار دارد که برای اعضای فرهنگستان علوم پزشکی و کاربران معرفی شده توسط گروه‌های تخصصی در معاونت علمی فرهنگستان قابل دسترسی است. گفتنی است منابع موجود با استفاده از نرم افزار آذرسا به عنوان نرم افزاری کتابخانه‌ای به طور آنلاین قابل جستجوست.


1

ظرفیتی ارزشمند برای دسترسی پژوهشگران پزشکی به مقالات علمی

پرکاربردها

بیانیه مجمع عمومی خرداد 1403 فرهنگستان علوم پزشکی:
نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به سرپرست ریاست جمهوری:
دبیر فرهنگستان علوم پزشکی کشور :
در جلسه گروه حکمت، طب سنتی و طب دوران تمدن اسلام و ایران مطرح شد:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

بیانیه مجمع عمومی خرداد 1403 فرهنگستان علوم پزشکی:
نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به سرپرست ریاست جمهوری:
دبیر فرهنگستان علوم پزشکی کشور :
در جلسه گروه حکمت، طب سنتی و طب دوران تمدن اسلام و ایران مطرح شد:

بنرها

 

X