یکشنبه 1401/11/16 02:51
شماره :
413

دکترعباسعلی خادمی

متولد: 1338

دکترای دندان پزشکی: دانشکده دندانپزشکی اصفهان

دکترای تخصصی: اندودانتیکسدانشگاه علوم پزشکی مشهد

فلوشیپدانشگاه لومالیندا آمریکا

استاددانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سمت‌ها: رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آثارعلمی و تالیفات: مقالات 40 انگلیسی و فارسی  کتاب: 2

پرکاربردها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

بنرها

 

X