دوشنبه 1401/11/17 10:36
شماره :
425

دکتر سید محمود طباطبایی

تاریخ عضویت وابسته: 1401/6/19 

تحصیلات: متخصص روانپزشکی

رتبه علمی: استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق علمی و اجرایی: شاغل در مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و بیمارستان روانپزشکی روزبه، دبیر سابق هیئت ممتحنه رشته روانپزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عضو هیئت ممتحنه روان شناسی بالینی کشوری

تاریخ درگذشت: 10 مهر 1402

پرکاربردها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

بنرها

 

X