دوشنبه 1401/11/17 10:40
شماره :
429

دکتر عباس عباس زاده

متولد: 1343

تاریخ عضویت وابسته: 1401/6/19

تحصیلات: فلوشیپ اخلاق زیستی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتری پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی تبریز، کارشناسی ارشد آموزش پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسی و کاردانی پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

رتبه علمی: استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

سمت‌ها: رئیس دانشکده پرستاری مامایی رازی کرمان، رئیس دانشکده پرستاری بم، دبیر شورای دانشگاه علوم پزشکی کرمان، عضو هیئت تحریریه مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی، سردبیر مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، عضو هیئت تحریریه مجله  دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، عضو انجمن علمی پرستاری ایران، معاون آموزشی پژوهشی مرکز آموزشی بین المللی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، عضو کمیته اخلاق پژوهش دانشگاه علوم پزشکی کرمان، عضو گروه اخلاق پرستاری فرهنگستان علوم پزشکی، نایب رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشور، عضو هیئت مدیره نظام پرستاری شهرستان کرمان، عضو سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران، رئیس دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

کتاب: 2 ترجمه.

مقالات: بیش از 130 مقاله فارسی و 100 مقاله انگلیسی نمایه شده در WOS: 50    نمایه شده در Scopus: 103

H-Index (Scopus) =  21

H-Index ( WOS) = 9

پرکاربردها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

بنرها

 

X