دوشنبه 1401/11/17 12:51
شماره :
465

دکتر مسعود ملکی

تاریخ عضویت وابسته: 1401/6/19

تحصیلات: دکترای متخصص پوست دانشگاه علوم پزشکی مشهد، پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

رتبه علمی:  استاد بیماریهای پوست، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،

سمت‌ها: مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قاین، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، معاون آموزشی دانشکده پزشکی بیرجند، معاون مدیر گروه پوست و رئیس بخش پوست بیمارستان امام رضا، دبیر شورای آموزش پزشکی جامعه نگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مدیر گروه پوست، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضوی، مدیر گروه پوست، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دبیر کمیته ارزشیابی هیئت ممتحنه رشته پوست در کشور، عضو انجمن متخصصین پوست ایران، عضو مرکز تحقیقات بیماری‌های پوست و سالک دانشگاه علوم پزشکی مشهد، عضو کمیته پیشگیری و کنترل بیماری‌های واگیر، عضو شورا و عضو هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، عضو کمیته استانی سالک، عضو شورای راهبردی شبکه تحقیقات لشمانیوز کشور. عضو هیات ممتحنه گواهینامه)پره بورد( رشته پوست بمدت 3 سال.  عضو هیات ممتحنه دانشنامه (بورد) رشته پوست از سال 1386تاکنون.

کتاب‌ها: 4 عنوان تالیف

مقالات:   نمایه شده در  WOS: 41 نمایه شده در Scopus: 34 

H-Index (Scopus) =  12

H-Index ( WOS) = 11

X