دوشنبه 1401/11/17 01:17
شماره :
476

دکترکاظم زنده دل

تاریخ تولد: 1350

تاریخ عضویت وابسته: 1396/7/1

فارغ التحصیل از: دانشگاه کارولینسکا سوئد

تخصص: •Ph.D اپیدمیولوژی و آمار حیاتی، دانشگاه کارولینسکا سوئد

سمت‌ها: •دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران 

سوابق علمی و اجرایی: معاون مرکز تحقیقات سرطان، رییس مرکز تحقیقات بیولوژی سرطان، مدیر مرکز توسعه تحقیقات، وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی

تقدیرنامه‌ها: دریافت کننده جایزه جشنواره رازی 1392 

آثار علمی و تالیفات: 52 مقاله علمی و 12 کتاب،  H-Index = 14

پرکاربردها

بامرور تجارب کشورهای مختلف در نشست شاخص‌های اساسی حکمرانی سلامت:
بیانیه مجمع عمومی خرداد 1403 فرهنگستان علوم پزشکی:
نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به سرپرست ریاست جمهوری:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

بامرور تجارب کشورهای مختلف در نشست شاخص‌های اساسی حکمرانی سلامت:
بیانیه مجمع عمومی خرداد 1403 فرهنگستان علوم پزشکی:
نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به سرپرست ریاست جمهوری:

بنرها

 

X