دوشنبه 1401/11/17 01:17
شماره :
476

دکترکاظم زنده دل

تاریخ تولد: 1350

تاریخ عضویت وابسته: 1396/7/1

فارغ التحصیل از: دانشگاه کارولینسکا سوئد

تخصص: •Ph.D اپیدمیولوژی و آمار حیاتی، دانشگاه کارولینسکا سوئد

سمت‌ها: •دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران 

سوابق علمی و اجرایی: معاون مرکز تحقیقات سرطان، رییس مرکز تحقیقات بیولوژی سرطان، مدیر مرکز توسعه تحقیقات، وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی

تقدیرنامه‌ها: دریافت کننده جایزه جشنواره رازی 1392 

آثار علمی و تالیفات: 52 مقاله علمی و 12 کتاب،  H-Index = 14

پرکاربردها

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب:
فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
دکتر عرب‌خردمند در گفتمان بین‌رشته ای مدیریت بیماری‌های مغز و اعصاب با طب ایرانی:
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب:
فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
دکتر عرب‌خردمند در گفتمان بین‌رشته ای مدیریت بیماری‌های مغز و اعصاب با طب ایرانی:
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:

بنرها

 

X