دوشنبه 1401/11/17 01:26
شماره :
486

دکترمحمدرضا عباس زادگان

تاریخ و محل تولد: 1342، مشهد

تحصیلات: فلوشیپ ژنتیک مولکولی،ژنتیکپزشکی از NIH/ آمریکا؛ دکترای تخصصی ژنتیک سرطان از دانشگاه آریزونا/ آمریکا؛ فوق لیسانس میکروب شناسی کاربردی از دانشگاه آریزونای شمالی/ آمریکا؛ لیسانس میکروبیولوژی و تکنولوژی پزشکی از دانشگاه مونتانا/ آمریکا

رتبه علمی: استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق علمی و اجرایی: رئیس بخش ژنتیک انسانی و رئیس پژوهشکده بوعلی، رئیسمرکزتحقیقات ژنتیک پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ عضو شورای عالی مرکز تحقیقات ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ کمیته علوم پایه پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی شاخهمشهد؛بوردتخصصی پزشکی مولکولی، هیئت ممتحنه زیست فن‌آوری پزشکی و پزشکی مولکولی/ وزارت بهداشت

انتشارات:3  کتاب؛16مقاله فارسی؛ 45مقاله انگلیسی؛ ثبت 16 موتاسیون جدیددربانک اطلاعاتیNCBI

جوایز و افتخارات: محقق برترجشنواره خوارزمی(1383)؛ محقق برترجشنواره جوان خوارزمی(1384)؛ پژوهشگربرتر/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد(1386)؛ پژوهشگربرترجشنواره اسرار(1387)؛ مجری طرحبرتر دانشگاه علوم پزشکی مشهد(1388،1389)؛ طرح فناورانه برترجشنواره پژوهش وفناوریاستان(1388)

پرکاربردها

بامرور تجارب کشورهای مختلف در نشست شاخص‌های اساسی حکمرانی سلامت:
بیانیه مجمع عمومی خرداد 1403 فرهنگستان علوم پزشکی:
نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به سرپرست ریاست جمهوری:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

بامرور تجارب کشورهای مختلف در نشست شاخص‌های اساسی حکمرانی سلامت:
بیانیه مجمع عمومی خرداد 1403 فرهنگستان علوم پزشکی:
نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به سرپرست ریاست جمهوری:

بنرها

 

X