دوشنبه 1401/11/17 01:29
شماره :
488

دکترعباس وثوق مقدم

متولد: 1349

تاریخ عضویت وابسته: 1400/12/21

تحصیلات: دکتری حرفه ای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

رتبه علمی: عضو هیات علمی (دانشیار) پژوهشکده علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

سمت‌ها: مسئول مستندسازی دبیرخانه اصلاح نظام سلامت وزارت بهداشت، هماهنگ کننده گروه برنامه‌های توسعه سلامت معاونت هماهنگی وزارت بهداشت، هماهنگ کننده گروه برنامه‌های توسعه سلامت حوزه قایم مقام وزیر در امورسیاستگزاری، مشاور رئیس دبیرخانه و هماهنگ کننده گروه سیاستگزاری بخش سلامت دبیرخانه سیاستگزاری سلامت، مسئول امور سیاستگزاری سلامت دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، رئیس گروه سیاست جامعه و سلامت دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، مشاور امور راهبردی سلامت و رئیس دبیرخانه نوسازی خدمات بهداشت همگانی معاونت بهداشت. د.ع.پ. تهران، مشاور رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. مشاور دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. رئیس گروه آموزشی-تحقیقاتی حکمرانی و سلامت پژوهشکده علوم اعصاب-دانشگاه علوم پزشکی تهران. عضو سازمان نظام پزشکی. عضو انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران. عضو گروه علمی علوم بهداشتی و تغذیه و گروه علمی رصد کلان، نظریه پردازی و آینده نگاری و گروه علمی سلامت اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی ایران.

مقالات:  مقاله  نمایه شده در         WOS: 1 نمایه شده در  Scopus: 20 

H-Index (Scopus) = 5

H-Index ( WOS) =  1

پرکاربردها

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب:
فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
دکتر عرب‌خردمند در گفتمان بین‌رشته ای مدیریت بیماری‌های مغز و اعصاب با طب ایرانی:
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب:
فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
دکتر عرب‌خردمند در گفتمان بین‌رشته ای مدیریت بیماری‌های مغز و اعصاب با طب ایرانی:
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:

بنرها

 

X