دوشنبه 1401/11/17 01:34
شماره :
491

دکترمیر داود عمرانی

 تاریخ تولد: 1344

محل تولد: تهران

تاریخ عضویت وابسته: 1391/9/6

فارغ التحصیل از: دانشگاه شفیلد انگلستان (1376)

تخصص: متخصص ژنتیک پزشکی مولکولی، فلوشیپ بیماری‌های کمپلکس از کارولینسکای سوئد (1384-1385 )

سمت‌ها: استاد گروه ژنتیک انسانی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق علمی و اجرایی: معاون توسعه منابع انستیتو پاستور ایران ( ارسال 1396 تا کنون )، مسئول بخش سیتوژنتیک و پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (1376-1389)؛ مدیر مرکز مطالعات دانشگاه (1380-1382)؛ معاونت توسعه دانشگاه ارومیه (1388-1389)؛ مدیر گروه ژنتیک دانشگاه ارومیه (1387-1389)؛ عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته ژنتیک انسانی (1385-1392)؛ معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1389-1391)؛ رئیس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1391-1392)

تقدیرنامه‌ها: کسب 5عنوان پژوهشگر نمونه استان آذربایجان غربی و د انشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1382،1385،1387،1388،1398)

آثار علمی و تالیفات: 4 کتاب، 285 مقاله در نشریات بین المللی

H- index = 27

X