دوشنبه 1401/11/17 01:37
شماره :
493

دکترغلامعلی غلامی

تاریخ عضویت وابسته:1391

فارغ التحصیل از: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد 1363

تخصص: در رشته پریودونتولوژی 1368

سمت‌ها: استاد دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی و مدیر برنامه فلوشیپ پریو – ایمپلنت

سوابق علمی و اجرایی: رئیس بیمارستان بنت الهدی مشهد برای 4 سال( 1358 – 1362 )، رئیس بخش بهداشت و درمان بنیاد مستضعفان خراسان(1360– 1362) ، معاون اداری – مالی دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی ( 1372 – 1373 )، مدیر برنامه تخصصی بخش پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی ( 1384 – 1391 )،  عضو هیئت ممتحنه بورد تخصصی پریو دانتیکس برای 12 سال ( 1378 – 1390 )، عضو هیئت موسسین آکادمی پریودونتولوژی ایران ( 1379 )،  دبیر اولین کنگره بین المللی پریودونتولوژی ایران ( 1380 )،  پایه گذار سمپوزیوم‌های فوق تخصصی ( سمپوزیوم استئولوژی ایران) ( 1382 (،تنظیم کوریکولوم تخصصی پریو دانتیکس شهید بهشتی (1382 )،  رئیس اولین سمپوزیومGBR ایران ( 1383)،  رئیس کنگره پنجم  پریودونتولوژی ایران ( 1384 )،  عضو هیئت تحریریه مجله جامعه اسلامی دندان پزشکی ( 1384 – 1388 )،  مدیر برنامه فلوشیپ پریو ایمپلنت بخش پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی ( 1386- تاکنون )، رئیس دومین سمپوزیوم استئولوژی ایران با همکاری دانشگاه ژئو سوئیس ( 1386)، دبیر هیئت ممتحنه بورد پریودانتیکس کشوری به مدت 2 سال ( 1387 – 1389 )،  عضو هیئت تحریریه مجله دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی ( 1388- تاکنون )،  رئیس چهارمین سمپوزیوم استئولوژی ایران با همکاری دانشگاه ایسلند ( 1390)،  دبیر کمیته راهبردی رشته پریودانتیکس کشوری – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ( 1390- تاکنون ).

تقدیرنامه‌ها: استاد نمونه سال 1386،  استاد نمونه سال 1390، تقدیر از طرف ریاست دانشگاه شهید بهشتی به خاطر پایه گذاری سمپوزیوم‌های استئولوژی ایران 1387.

آثار علمی و تالیفات:  کتاب  تالیف و ترجمه، مقالات در مجلات معتبر بین المللی  12 مقاله، مقالات در مجلات داخلی 25 ، جمعاً 37 مقاله منتشر شده،بیش از 200 سخنرانی در کنگره‌های داخلی و بین المللی.

X