آخرین به روزرسانی: دوشنبه 1402/08/29 01:33
آخرین به روزرسانی: دوشنبه 1402/08/15 09:07
آخرین به روزرسانی: سه شنبه 1402/08/9 01:02
آخرین به روزرسانی: یکشنبه 1402/08/14 09:13
آخرین به روزرسانی: یکشنبه 1402/08/14 08:53
آخرین به روزرسانی: یکشنبه 1402/08/14 08:38
آخرین به روزرسانی: یکشنبه 1402/08/14 08:38
آخرین به روزرسانی: یکشنبه 1402/08/14 08:37

پرکاربردها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

بنرها

 

X