در این بخش برنامه های فرهنگ سلامت تولید شده توسط فرهنگستان علوم پزشکی به نمایش گذاشته می شود.

آخرین به روزرسانی: سه شنبه 1402/10/26 08:26
دکتر محسن شیرازی، زئیس گروه علوم دندان‌پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی  
آخرین به روزرسانی: سه شنبه 1402/10/26 08:03
دکتر حسین حصاری، دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی
آخرین به روزرسانی: سه شنبه 1402/10/26 07:58
دکتر عباس حاجی فتحعلی،متخصص خون و سرطان بزرگسالان  
آخرین به روزرسانی: سه شنبه 1402/10/26 07:10
دکتر علی رمضانخانی دکترای تخصصی آموزش بهداشت  
آخرین به روزرسانی: سه شنبه 1402/10/26 07:05
دکتر مجید حاجی فرجی ( متخصص تغذیه)  
آخرین به روزرسانی: سه شنبه 1402/10/26 07:00
دکتر مهدی تهرانی دوست، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان  
آخرین به روزرسانی: چهارشنبه 1402/10/20 11:35
دکتر سیدعلیرضا مرندی، فوق تخصص نوزادان
آخرین به روزرسانی: چهارشنبه 1402/10/20 11:11
دکتر احمد دلبری، متخصص طب سالمندان
آخرین به روزرسانی: چهارشنبه 1402/10/20 11:05
دکتر علی رمضانخانی دکترای تخصصی آموزش بهداشت  
آخرین به روزرسانی: چهارشنبه 1402/10/20 10:59
دکتر مجید حاجی فرجی، متخصص تغذیه
آخرین به روزرسانی: سه شنبه 1402/10/19 08:36
دکتر زهرا عبدالهی، دکترای تخصصی (Ph.D) علوم تغذیه
آخرین به روزرسانی: شنبه 1402/10/23 01:29
دکتر مهدی تهرانی دوست، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

پرکاربردها

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب:
فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
دکتر عرب‌خردمند در گفتمان بین‌رشته ای مدیریت بیماری‌های مغز و اعصاب با طب ایرانی:
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب:
فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
دکتر عرب‌خردمند در گفتمان بین‌رشته ای مدیریت بیماری‌های مغز و اعصاب با طب ایرانی:
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:

بنرها

 

X