در این بخش مستندهای تولید شده توسط فرهنگستان علوم پزشکی به نمایش گذاشته می شود.

آخرین به روزرسانی: سه شنبه 1402/12/8 10:29
آخرین به روزرسانی: سه شنبه 1402/12/8 10:29
مجموعه مستند
آخرین به روزرسانی: یکشنبه 1402/08/14 08:39
مجموعه مستند تلویزیونی ۵ قسمتی طبیبان مهاجر، که مهرماه سال 1399 از شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده است، بر اساس اسناد و فیلم‌های مستند ضبط شده در زمان دفاع مقدس که در آرشیو اختصاصی فرهنگستان علوم پزشکی نگهداری می‌شود، تهیه شده است . این مجموعه روایی از تاریخ جنگ تحمیلی عراق به ایران؛ داستان فعالیت پزشکان در دوران دفاع مقدس را بر اساس زندگی ۵ جانباز مرور نموده است. هیچ یک از
آخرین به روزرسانی: یکشنبه 1402/08/14 09:08
آخرین به روزرسانی: یکشنبه 1402/08/14 09:43
آخرین به روزرسانی: یکشنبه 1402/08/14 09:43
آخرین به روزرسانی: یکشنبه 1402/08/14 09:43
آخرین به روزرسانی: یکشنبه 1402/08/14 09:46

پرکاربردها

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب:
فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
دکتر عرب‌خردمند در گفتمان بین‌رشته ای مدیریت بیماری‌های مغز و اعصاب با طب ایرانی:
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب:
فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
دکتر عرب‌خردمند در گفتمان بین‌رشته ای مدیریت بیماری‌های مغز و اعصاب با طب ایرانی:
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:

بنرها

 

X