در این بخش گزارشات خبری تولید شده توسط فرهنگستان علوم پزشکی به نمایش گذاشته می شود.

مرکز تحقیقاتی برتر در جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی ۱۴۰۲:
آخرین به روزرسانی: چهارشنبه 1402/12/23 10:07
مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، برنده جایزه مرکز تحقیقاتی برتر ۱۴۰۲ از جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی شد. روابط عمومی و امور بین‌الملل، از دکتر عطیه آموزگار درخواست کرد به عنوان مدیر مرکز تحقیقات عغدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، این مجموعه را به علاقمندان معرفی کند. این مصاحبه را در ادامه ملاحظه خواهید نمود. 
مرکز تحقیقاتی برتر در جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی 1402:
آخرین به روزرسانی: شنبه 1402/12/19 10:31
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، برنده جایزه مرکز تحقیقاتی برتر ۱۴۰۲ از جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی شد. روابط عمومی و امور بین‌الملل، از دکتر زینب علی‌ مرادی درخواست کرد به عنوان مدیر مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، این مجموعه را به علاقمندان معرفی کند. این مصاحبه را در ادامه ملاحظه خواهید نمود. 
معرفی برگزیدگان جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی:
آخرین به روزرسانی: شنبه 1402/12/19 10:32
دکتر سپیده میرزایی، استادیار گروه تخصصی زیست شناسی دانشکده علوم و فناوری‌های همگرا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، برنده جایزه پژوهشگرجوان (با سن کمتر از 40 سال) ۱۴۰۲ از جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی شد. روابط عمومی و امور بین‌الملل در کنار مراسم تقدیر از این دانشمند جوان عرصه سلامت کشور درخواست کرد خود را برای علاقمندان معرفی کنند. این مصاحبه را در ادامه ملاحظه خواهید
معرفی برگزیدگان جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی:
آخرین به روزرسانی: شنبه 1402/12/19 10:32
دکترسینا دوبرادران، دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط، استاد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، برنده جایزه رتبه اول علوم‌پایه دکترنورالدین هادوی۱۴۰۲ از جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی شد. روابط عمومی و امور بین‌الملل در کنار مراسم تقدیر از این دانشمند و چهره سرشناس عرصه سلامت کشور درخواست کرد خود را برای علاقمندان معرفی کنند. این مصاحبه را در ادامه ملاحظه خواهید نمود.  
معرفی برگزیدگان جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی:
آخرین به روزرسانی: شنبه 1402/12/19 10:33
دکتر سیدداوود موسوی‌نسب، دکتری تخصصی ویروس شناسی پزشکی، برنده جایزه رتبه دوم علوم‌پایه دکترنورالدین هادوی 1402 از جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی شد. روابط عمومی و امور بین‌الملل در کنار مراسم تقدیر از این دانشمند موفق در عرصه سلامت کشور درخواست کرد خود را برای علاقمندان معرفی کنند. این مصاحبه را در ادامه ملاحظه خواهید نمود. 
معرفی برگزیدگان جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی:
آخرین به روزرسانی: جمعه 1402/12/25 08:09
دکتر حمید مقدسی، دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات و انفورماتیک پزشکی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضوگروه پیراپزشکی فرهنگستان علوم‌پزشکی، برنده جایزه رتبه دوم طرح‌های برتر تحقیقاتی 1402 از جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی شد. روابط عمومی و امور بین‌الملل در کنار مراسم تقدیر از این دانشمند موفق عرصه سلامت کشور درخواست کرد خود را برای علاقمندان معرفی کنند. این مصاحبه را در ادامه
معرفی برگزیدگان جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی:
آخرین به روزرسانی: شنبه 1402/12/19 10:33
دکتر نایبعلی احمدی، دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی، استاد دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، برنده جایزه رتبه دوم علوم‌پایه دکترنورالدین هادوی ۱۴۰۲ از جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی شد. روابط عمومی و امور بین‌الملل در کنار مراسم تقدیر از این دانشمند موفق عرصه سلامت کشور درخواست کرد خود را برای علاقمندان معرفی کنند. این مصاحبه را در ادامه ملاحظه خواهید نمود. 

پرکاربردها

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب:
فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
دکتر عرب‌خردمند در گفتمان بین‌رشته ای مدیریت بیماری‌های مغز و اعصاب با طب ایرانی:
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب:
فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
دکتر عرب‌خردمند در گفتمان بین‌رشته ای مدیریت بیماری‌های مغز و اعصاب با طب ایرانی:
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:

بنرها

 

X