پنجشنبه 1402/06/16 06:26
شماره :
1134
در حکم رئیس جمهوری برای دکتر علی فتحی آشتیانی

انتصاب عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی کشور به ریاست سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل فرهنگستان، استاد دکتر علی فتحی آشتیانی به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و با حکم رئیس جمهور در تاریخ 14 شهریور 1402 به ریاست این سازمان منصوب شد.

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران در سال 1382 به منظور تلاش برای ارتقای سطح دانش روانشناسی و مشاوره، حمایت از حقوق مراجعان به روانشناسان و مشاوران و حمایت از حقوق صنفی روانشناسان و مشاوران تشکیل شده‌ است و در حال حاضر 55 هزار عضو دارد.

پرکاربردها

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب:
فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
دکتر عرب‌خردمند در گفتمان بین‌رشته ای مدیریت بیماری‌های مغز و اعصاب با طب ایرانی:
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب:
فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
دکتر عرب‌خردمند در گفتمان بین‌رشته ای مدیریت بیماری‌های مغز و اعصاب با طب ایرانی:
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:

بنرها

 

X