چهارشنبه 1402/09/8 01:38
شماره :
1387

نامه به مسئولین در مورد "شناسایی و معرفی عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت در دسترسی و بهره مندي منطقی از دارو"

پیوست Size
_response (2).pdf 115.19 کیلوبایت
تدبیر+نامه+کوتاه(خلاصه+سیاستی).pdf 353.54 کیلوبایت
چکیده+نتایج+طرح+تحقیقاتی.pdf 202.92 کیلوبایت
X