پنجشنبه 1402/09/9 11:03
شماره :
1391
نهم آذر 1402

آلبوم تصاویر یکصدوششمین نشست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی

img.alt
دکتر حسام الدین ریاحی مشاور روابط عمومی فرهنگستان به مجمع معرفی شد
X