دسته بندی
دوشنبه 1402/09/13 08:58
شماره :
1417
دکتر مرندی از علل مهاجرت حرفه‌مندان پزشکی می‌گوید:

مهمترین علل مهاجرت؛ تصمیمات غیرکارشناسی، بی‌توجهی به اعتبار حرفه و غفلت از معیشت حرفه‌مندان سلامت

X