در این بخش دیدگاه مسئولین فرهنگستان علوم پزشکی در مورد مسائل روز به نمایش گذاشته می شود.

دکتر مرندی از علل مهاجرت حرفه‌مندان پزشکی می‌گوید:
آخرین به روزرسانی: دوشنبه 1402/09/13 09:00
دکتر لنکرانی عضو گروه ارتقاء سلامت فرهنگستان:
آخرین به روزرسانی: پنجشنبه 1402/08/25 12:31

پرکاربردها

بیانیه مجمع عمومی خرداد 1403 فرهنگستان علوم پزشکی:
نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به سرپرست ریاست جمهوری:
دبیر فرهنگستان علوم پزشکی کشور :
در جلسه گروه حکمت، طب سنتی و طب دوران تمدن اسلام و ایران مطرح شد:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

بیانیه مجمع عمومی خرداد 1403 فرهنگستان علوم پزشکی:
نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به سرپرست ریاست جمهوری:
دبیر فرهنگستان علوم پزشکی کشور :
در جلسه گروه حکمت، طب سنتی و طب دوران تمدن اسلام و ایران مطرح شد:

بنرها

 

X