چهارشنبه 1403/03/23 08:15
شماره :
1838

آشنایی بیشتر با گروه علوم بهداشتی و تغذیه

گروه علوم بهداشتی و تغذیه از سال 1370 کار خود را در فرهنگستان علوم پزشکی آغاز کرد.

این گروه هم اکنون 6 کارگروه تخصصی دارد که بخشی از آنها در زمینه تحقیقات مرتبط با بیماری‌هایی همچون کووید 19 ، ایدز و HPV فعالیت می‌کنند و بخش دیگری نیز در زمینه تدوین سند فرهنگ تغذیه، امنیت غذایی در شرایط بحران و بازنگری قانون نظارت بر مواد خوراکی و آشامیدنی فعالند.

در حال حاضر دکتر حسینعلی شهریاری رئیس این گروه است که 24 عضو دارد.

پیوست Size
جدول گزارش عملکرد گروه_2.pdf 100.02 کیلوبایت

پرکاربردها

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب:
فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
دکتر عرب‌خردمند در گفتمان بین‌رشته ای مدیریت بیماری‌های مغز و اعصاب با طب ایرانی:
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب:
فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
دکتر عرب‌خردمند در گفتمان بین‌رشته ای مدیریت بیماری‌های مغز و اعصاب با طب ایرانی:
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:

بنرها

 

X