دسته بندی
دوشنبه 1401/11/17 11:36
شماره :
445

مجموعه مستندات خلاصه سیاستی، حمایت طلبی و بیانیه‌های فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران ( نیمه اول ۱۴۰۰- ۱۳۹۶)

کتاب

 

پیوست Size
Dr Tabrizchi 1400.11.23__.pdf 20.71 مگابایت

پرکاربردها

بیانیه مجمع عمومی خرداد 1403 فرهنگستان علوم پزشکی:
نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به سرپرست ریاست جمهوری:
دبیر فرهنگستان علوم پزشکی کشور :
در جلسه گروه حکمت، طب سنتی و طب دوران تمدن اسلام و ایران مطرح شد:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

بیانیه مجمع عمومی خرداد 1403 فرهنگستان علوم پزشکی:
نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به سرپرست ریاست جمهوری:
دبیر فرهنگستان علوم پزشکی کشور :
در جلسه گروه حکمت، طب سنتی و طب دوران تمدن اسلام و ایران مطرح شد:

بنرها

 

X