انتشار گزارش نهایی طرح تحقیقاتی:
آخرین به روزرسانی: دوشنبه 1402/09/6 11:23
خلاصه سیاستی و گزارش نهایی طرح تحقیقاتی "بررسی جامع و عارضه یابی برنامه آموزش دکتري عمومی داروسازي در ایران" که توسط دکتر مهرداد حمیدي استاد دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکی زنجان و عضو وابسـته گروه علوم دارویی فرهنگسـتان وهمکـاران اجرا شـده است، در فایل پیوست قابل مشاهده و بهره‌برداری است. 
آخرین به روزرسانی: دوشنبه 1402/02/4 01:27
 
آخرین به روزرسانی: سه شنبه 1401/11/25 09:13
آخرین به روزرسانی: سه شنبه 1401/11/25 09:14

پرکاربردها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

بنرها

 

X