سه شنبه 1402/04/20 07:36
شماره :
1087

گروه علمی قرآن،عترت و سلامت

اخبارگزارش

آیین نامه

قال رسول الله (ص): انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسسکم بهما لن تضلوا ابدا
اگر قران نبود باب معرفت الله بسته بود الی الابد (امام خمینی رحمه الله علیه)
امروز فرصتی تاریخی و استثنایی است برای اینکه قران در فکروعمل انسانها قدرت خود را نشان دهد (مقام معظم رهبری)
ماده یک: مقدمه
در راستای توسعه و تعمیق فرهنگ غنی قرآن کریم و مکتب حیات بخش اهل بیت علیهم السلام وارتقای کیفی و کمی و نهادینه نمودن فعالیت‌های قرآن،عترت و سلامت در بین اعضای جامعه پزشکی،و فعالان حوزه سلامت کشور و گروه قرآن و عترت و سلامت فرهنگستان علوم پزشکی کشور بر اساس پیشنهاد مجمع عمومی فرهنگستان ودستور ریاست محترم فرهنگستان تشکیل می‌شود.
ماده دو: وظایف
۱ –۲استفاده از مفاهیم قرآنی و سنت و سیره اهل بیت علیه السلام در ارتقائ سلامت جامعه
۲-۲ شناسایی و معرفی فعالان و نخبگان جامعه پزشکی درعرصه قرآن و فرهنگ اهل بیت علیهم السلام در سطح ملی و بین المللی و اهدای جایزه سالانه به برگزیدگان ایشان
۳– ۲ زمینه سازی برای استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جامعه پزشکی در راستای فرهنگ سازی انس با قرآن کریم و سیره اهل بیت علیهم السلام در بین اعضای جامعه پزشکی
۴– ۲ زمینه سازی جهت حضور قرآن کریم و سیره اهل بیت علیهم السلام دربین فراگیران اعم از دانشجویان، دستیاران تخصصی و فوق تخصصی، اساتید و اعضای هیئت علمی و سایر اعضای جامعه پزشکی و نیز در مراکز بهداشتی درمانی
۵– ۲ ارائه نظرات مشورتی و کارشناسی به مدیران، دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف و همچنین بند( ۱۱-۲)
۶– ۲ ارتباط، تعامل و همکاری با انجمن‌های علمی تخصصی پزشکی وپیراپزشکی
۷– ۲ زمینه سازی برای توسعه پژوهش‌های قرآن،عترت و سلامت در عرصه سلامت علوم پزشکی
۸– ۲ برگزاری همایش‌ها و کنگره‌های ملی و بین المللی در زمینه قرآن،عترت (ع) و سلامت حضور و مشارکت در کنگره‌های علمی تخصصی مختلف در زمینه قرآن،عترت و سلامت
۹– ۲ حضور در فضای مجازی و رسانه ای
۱۰– ۲ بررسی و زمینه سازی برای تصویب قوانین مورد نیاز جهت حضور قرآن، عترت(ع) وسلامت در جامعه پزشکی
۱۱– ۲ پیگیری و اجرای امور و فعالیت‌های مرتبط محوله از سوی فرهنگستان ونیزهمکاری با سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های قانونی
ماده سه: شورای سیاستگزاری
"به منظور سیاستگزاری و برنامه ریزی کلان فعالیت‌های گروه قرآن و عترت و سلامت فرهنگستان علوم پزشکی کشور شورای سیاستگزاری و برنامه ریزی گروه قرآن،عترت و سلامت با حضور صاحب نظران و فعالان حوزه قرآن و عترت.و سلامت که از سوی رئیس فرهنگستان منصوب می‌شوند، تشکیل می‌شود که در زمان تأسیس و تشکیل گروه قرآن،عترت و سلامت، آقایان دکتر سید علیرضا مرندی، دکتر فریدون عزیزی؛ دکتر علی اکبر ولایتی؛ دکتر ناصر سیم فروش، دکتر غفرانی؛ دکتر محمد رضا کلانتر معتمدی دکتر اصفهانی،دکتر ابوالقاسمی؛ دکتر حسین کرمی دکتر قاسم رضیعی ودکتر رزاقی اعضای شورای سیاستگزاری گروه را تشکیل می‌دهند.
ماده چهار: ارکان گروه
۱ – ۴ رئیس گروه باحکم رییس فرهنگستان بمدت ۴ سال انتخاب میشوند
۲ -۴ اعضای گروه از فعالان و نخبگان قرآنی جامعه پزشکی کشوربه پیشنهاد رییس گروه و تایید رییس فرهنگستان
۳ – ۴ دبیر گروه ازاعضای گروه با رای اکثر اعضا به مدت ۲ سا ل ا نتخاب میشود
تبصره ۱: با توجه به موضوعات جلسات گروه در صورت لزوم و با نظر اعضای گروه از مدیران و کارشناسان مربوطه دعوت بعمل می‌آید.
تبصره۲: احکام اعضای شورای سیاستگزاری و اعضای گروه توسط رییس فرهنگستان و به مدت ۲ سال صادر می‌شود.
تبصره۳: دبیرخانه گروه در فرهنگستان علوم پزشکی و در معاونت علمی مستقر می‌گردد.
تبصره۴: گروه می‌تواند کمیته‌های اجرایی و کارشناسی مورد نیاز را پس از تصویب در جلسه گروه تشکیل دهد.
ماده پنج: برگزاری جلسات
۱ –۵ جلسه شورای سیاستگزاری هر سه ماه یکبار برگزار می‌شود. زمان برگزاری جلسات، تغییرات آن و تشکیل جلسات فوق العاده با توافق اعضا خواهد بود.
۲ –۵ جلسات گروه کاری هر دو هفته یک بار برگزار می‌شود. زمان برگزاری جلسات، تغییرات آن و تشکیل جلسات فوق العاده با توفق اعضا خواهد بود.
۳ – ۵ جلسات با حضور حداقل دوسوم اعضا تشکیل و مباحث طرح شده در صورت احراز اکثریت آراء به تصویب می‌رسد.
این آیین نامه مشتمل بر۵ ماده و۴ تبصره تنظیم و در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۳ به تصویب رسید.

 

X