دوشنبه 1403/03/7 09:40
شماره :
1801

کارگروه توانبخشی

اخبارگزارش

اهداف:

 1.  رصد چالشهای موجود حوزه توانبخشی و مطالعه راهکارهای علمی و عملی در خصوص رفع موانع موجود با هدف ارتقاء کیفیت و کمیت ارائه خدمات توانبخشی در تمامی سطوح نظام سلامت
 2. بررسی و تحلیل وضعیت موجود تسهیلات توانبخشی در کشور و ارائه پیشنهاد در زمینه بهبود و ارتقای آن به مراجع ذی ربط
 3. ارائه راهکارهای علمی و عملی جهت اتخاذ سیاستهای لازم در راستای توسعه پوشش بیمه های درمان و اجتماعی کمک هزینه های خدمات توانبخشی به منظور نیل به پوشش همگانی خدمات توانبخشی و بهره مندی عادلانه افراد دارای ناتوانی و معلولیت از خدمات توانبخشی
 4. هم فکری و کمک جهت توسعه زیر ساختهای فناوریهای کمکی توانبخشی به منظور بالا بردن سطح استقلال فردی و توانمندسازی افراد دارای ناتوانی و معلولیت
 5. ارائه راهکارهای علمی و عملی به منظور توسعه خدمات توانبخشی از راه دور با اولویت مناطق کم برخوردار
 6. هم فکری و کمک به اتخاذ سیاستهای کلان بین بخشی به منظور توسعه نظام های ثبت اطلاعات حوزه توانبخشی (مراکز خدمات نیروی انسانی و ... )به منظور رصد شاخصهای بهره مندی جامعه از خدمات
 7. هم فکری و مشاوره در خصوص ارائه خدمات یکپارچه ادغام شده و هماهنگ با بهره گیری از ظرفیتهای موجود همه ذی نقشان کشور
 8. شناسایی، دانشمندان اندیشمندان مشاوران و نخبگان این حیطه در داخل و خارج از کشور و دعوت از آنها به هم فکری و هم اندیشی و همراهی و تبادل تجربیات و دانش روز
 9. مطالعه تجربیات کشورها و ترجمان دانش جهانی فعلی در طراحی الگوهای نوین ارائه خدمات توانبخشی منطبق با شرایط بومی کشور با بهره گیری از فعالیتهای جمعی و جذب حمایت و تشویق دانشمندان، پژوهشگران،نخبگان و صاحب نظران کشور
 10. بررسی و رصد موانع محیطی ،فرهنگی اقتصادی و اجتماعی پیش روی منظور هم فکری و کمک به اتخاذ سیاستهای اثرگذار جهت تسهیل مشارکت اجتماعی آنها
 11. بهره گیری و استفاده از توان انجمنهای علمی توانبخشی سازمانهای مردم نهاد انجمن های مرتبط با توانبخشی و افراد دارای ناتوانی و معلولیت و تشویق و ترغیب مشارکت آنها در زمینه های سیاست گذاری و برنامه ریزی در ابعاد مختلف توانبخشی
 12. کمک به توسعه آموزش و ارتقای سواد سلامت جامعه کارکنان نظام سلامت خانواده ها، مراقبان و افراد دارای ناتوانی و معلولیت
اعضاء گروه

پرکاربردها

بیانیه مجمع عمومی خرداد 1403 فرهنگستان علوم پزشکی:
نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به سرپرست ریاست جمهوری:
دبیر فرهنگستان علوم پزشکی کشور :
در جلسه گروه حکمت، طب سنتی و طب دوران تمدن اسلام و ایران مطرح شد:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

بیانیه مجمع عمومی خرداد 1403 فرهنگستان علوم پزشکی:
نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به سرپرست ریاست جمهوری:
دبیر فرهنگستان علوم پزشکی کشور :
در جلسه گروه حکمت، طب سنتی و طب دوران تمدن اسلام و ایران مطرح شد:

بنرها

 

X