چهارشنبه 1401/11/12 12:07
شماره :
292

دکتر باقر لاریجانی

تاریخ تولد: 1340

محل تولد: قم

تاریخ عضویت پیوسته: 1388/8/19

فارغ‌التحصیل از: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1366

تخصص: بورد تخصصی بیماری‌های داخلی (1369)، بورد تخصصی  غدد درون‌ریز و متابولیسم (1372)

سمت‌ها: رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس بخش غدد بیمارستان شریعتی (1380 تاکنون(، رئیس پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم بیمارستان شریعتی )1380تاکنون(، رئیس شورای سیاست‌گذاری وزارت بهداشت (1388 تاکنون)، رئیس شبکه تحقیقات دیابت و استئوپروز (1389 تاکنون)

سوابق علمی و اجرایی: رئیس گروه آموزش فرهنگستان علوم پزشکی (1389)؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران (1384)؛ معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1380)؛ معاون دانشجویی- فرهنگی و معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1375- 1376)؛ سرپرست مرکز تحقیقاتی اخلاق پزشکی در پژوهش‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران، مشاور سازمان بهداشت جهانی؛ مدیر مسئول مجله نظام پزشکی ایران؛ مدیر مسئول مجله دیابت و لیپید؛ سردبیر مجله بیماری‌های خاص؛ عضو هیئت علمی مجله Public Health؛ عضو هیئت تحریریه مجله بین‌المللی Therapy؛ داور 11 مجله بین‌المللی پزشکی

تقدیرنامه‌ها: برترین محقق در جشنواره خوارزمی (1383)؛ برترینمرکز تحقیقاتی پزشکی جشنواره رازی(1388)؛ دانشمند برگزیده سال 2005 آسیا؛ پژوهشگر برگزیده هفته پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1386)؛ جایزه سازمان بهداشت جهانی در زمینه پیشگیری از دیابت (1389)

آثار علمی و تالیفات: تألیف 15 و ترجمه 10 کتاب، 150 مقاله در نشریات فارسی، 320 مقاله در نشریات بین‌المللی

X