چهارشنبه 1401/11/12 12:59
شماره :
301

دکتر سید ابوالقاسم جزایری

تاریخ تولد: 1320

محل تولد: اهواز

تاریخ عضویت وابسته: 1375/3/22

تحصیلات: دارایدکترای تخصصیتغذیه از دانشگاه لندن/ انگلستان؛  فوق لیسانس تغذیه و بیوشیمی و لیسانس تغذیه و مهندسی صنایع غذایی از دانشگاه آمریکایی بیروت/ لبنان

رتبه علمی: استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق علمی و اجرایی: مدیر گروه تغذیه و مدیر روابط بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد؛ مدیر گروه اکولوژی انسانی و  معاون آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ معاون پژوهشی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت؛ مشاور سازمان بهداشت جهانی در زمینه تغذیه(عضو گروه مشاوران بین المللی تغذیه)

تقدیرنامه‌ها: استاد نمونه کشوری(1370)؛ استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی تهران(1378)؛ استاد دوستد ار سلامت(1385)؛ بورس تحصیلی برای لیسانس و دکترای تخصصی

آثار علمی و تالیفات:6 کتاب؛ 40 مقاله فارسی؛ 40 مقاله انگلیسی و فرانسه

پرکاربردها

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب:
فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
دکتر عرب‌خردمند در گفتمان بین‌رشته ای مدیریت بیماری‌های مغز و اعصاب با طب ایرانی:
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب:
فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
دکتر عرب‌خردمند در گفتمان بین‌رشته ای مدیریت بیماری‌های مغز و اعصاب با طب ایرانی:
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:

بنرها

 

X