یکشنبه 1401/11/16 09:11
شماره :
364

دکتر فریدون نوحی بزنجانی

تاریخ تولد: 1330

محل تولد: بافت

تاریخ عضویت پیوسته: 1391/11/26

تحصیلات: فلوشیپ اکوکاردیوگرافی، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی، بورد تخصصی بیماری‌های قلب و عروق / دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رتبه علمی: استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق علمی و اجرایی: معاون آموزشی و معاون پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ معاون درمان، معاون آموزشی، دبیر هیئت مرکزی گزینش دانشجویی، دبیر هیئت مرکزی گزینش استاد، دبیر هیئت ممتحنه رشته تخصصی و فوق تخصصی بیماریهای قلب و عروق/ وزارت بهداشت؛ سرپرست گروه پزشکی شورایعالی برنامه‌ریزی شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ رئیس مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی؛ معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ رئیس انجمن قلب و عروق ایران؛ موسس: انجمن‌های اینترونشنال کاردیولوژی ایران، الکتروفیزیولوژی، اکوکاردیگرافی و شبکه تحقیقاتی قلب و عروق کشور؛ مدیر مسئول مجله IHJ؛ عضو: هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ هیئت ممیزه، کمیسیون ارزشیابی مدارک خارج از کشور/ وزارت بهداشت؛ عضو هیئت امنای: دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ انجمن قلب اروپا؛ انجمن قلب آسیا و اقیانوسیه

تقدیرنامه‌ها: رتبهاول دوره پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد( 1355)

آثار علمی و تالیفات: 12 کتاب؛ 28 مقاله فارسی؛ 22 مقاله انگلیسی

X