دوشنبه 1402/08/22 09:58
شماره :
1312
انتشار گزارش نهایی طرح تحقیقاتی:

بررسی جامع و عارضه‌یابی برنامه آموزش دکتري عمومی داروسازی در ایران

کتاب

خلاصه سیاستی و گزارش نهایی طرح تحقیقاتی "بررسی جامع و عارضه یابی برنامه آموزش دکتري عمومی داروسازي در ایران" که توسط دکتر مهرداد حمیدي استاد دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکی زنجان و عضو وابسـته گروه علوم دارویی فرهنگسـتان وهمکـاران اجرا شـده است، در فایل پیوست قابل مشاهده و بهره‌برداری است. 

پیوست Size
combinepdf (1)_231113_230041 (1).pdf 3.81 مگابایت

پرکاربردها

بیانیه مجمع عمومی خرداد 1403 فرهنگستان علوم پزشکی:
نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به سرپرست ریاست جمهوری:
دبیر فرهنگستان علوم پزشکی کشور :
در جلسه گروه حکمت، طب سنتی و طب دوران تمدن اسلام و ایران مطرح شد:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

بیانیه مجمع عمومی خرداد 1403 فرهنگستان علوم پزشکی:
نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به سرپرست ریاست جمهوری:
دبیر فرهنگستان علوم پزشکی کشور :
در جلسه گروه حکمت، طب سنتی و طب دوران تمدن اسلام و ایران مطرح شد:

بنرها

 

X