چهارشنبه 1402/09/8 12:53
شماره :
1386
در جلسه گروه علوم بهداشتی و تغذیه مطرح شد:

آمادگی نظام سلامت در شرایط بحران

جلسه گروه علوم بهداشتی و تغذیه 22 آبانماه 1402 با حضور اعضای گروه، معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر کشور، نمایندگان وزارت بهداشت و نماینده سازمان اورژانس کشور با موضوع آمادگی نظام سلامت در شرایط بحران برگزار شد در این جلسه ابتدا گزارشی از وضعیت حوادث و بلایا در کشور و چالش‌های موجود در زمینه همکاری‌های بین‌بخشی ارائه و سپس برنامه‌ها و راهکارهای مدیریتی برای تقلیل خطر و ارتقای همکاری‌های بین بخشی و نیز ترسیم نقشه مخاطرات کشور ارائه شد. 
در ادامه جلسه بر ضرورت ایجاد شماره واحد و منسجم برای تمامی سازمان‌ها و مراکز کمک‌رسانی برای تسریع فعالیت‌ها و انجام آنها در شرایط بحران؛ ایجاد ستاد یا مرکز مدیریت بحران برای نظم و انجام فعالیت سازمان‌های مختلف؛ تخصیص اعتبار کافی برای آموزش همگانی در شرایط بحران، داوطلبان هلال احمر و واحدهای پیشاهنگ؛ ضرورت طبقه بندی بحران برای تعیین ضرورت سازمان‍ها و مراکز ذیربط در یاری رساندن به مردم در شرایط بحران تاکید شد. 

X