دوشنبه 1401/11/17 11:54
شماره :
453

گروه علوم دندان‌پزشکی

اخبارگزارش

گروه علوم دندان‌پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی  فعالیت خود را از‌ ‌سال ۱۳۷۱ آغاز و تاکنون تعداد ۳۶۷جلسه تشکیل داده است.
گروه ۹ عضو دارد که از اعضای هیات علمی مجرب و متعهد دانشکده‌های دندان‌پزشکی دانشگاه‌های کشور (‌تهران، شهیدبهشتی، اصفهان، شیراز و مشهد ) می‌باشند که به طور منظم حداقل ماهی یک جلسه  بغیر از جلسات متعدد زیرگروهها ( پژوهش و تاریخ، واژه گزینی) برگزار می‌کنند. 
هدف گروه با عنایت به اساسنامه فرهنگستان، تلاش برای توسعه و ارتقاء نظام سلامت دندان‌پزشکی با تکیه بر افزایش آگاهی و توانمندسازی همگانی با تأکید بر پیشگیری و بهبود کیفیت آموزش و درمان از طریق مشاوره و حمایت می‌باشد.
برنامه‌های راهبردی گروه در حوزه دندان‌پزشکی عبارتند از:
- مشارکت در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی درعرصه نظام سلامت دندان‌پزشکی و اجرای عدالت درارائه خدمات این رشته درجامعه
- دیده‌بانی، پایش و ارزیابی کلان وضعیت سلامت
- مشارکت در تدوین سیاست‌ها و راهبردهای فراگیر در سلامت جامعه
- کوشش در راستای گسترش مرزهای دانش و تلاش مستمر برای ارتقاء سطح دانش و پژوهش در کشور
- مطالعه و بررسی تجربیات کشورها و تلاش در انتقال و توسعه علوم و فن‌آوری
- بررسی و پیشنهاد ضوابط در خصوص ارتقاء سطح همایش‌های علمی و حمایت از انجمن‌های علمی فعال
- تلاش برای اشاعه اطلاعات و دانسته‌های پزشکی از طریق نشریه‌های مرتبط با رشته دندان‌پزشکی
- هم‌فکری و ارائه مشاوره در ارائه برنامه‌های آموزشی دوره‌های آموزشی در بْرش‌های مختلف با توجه به نیاز و اقتضای شرایط عمومی جامعه
- کمک به توسعه و ترویج سلامت در دندان‌پزشکی با تکیه بر پیشگیری و دیده‌بانی در ترویج روش‌های نوین درمان
- هم‌فکری و ارائه مشاوره به منظور ترویج اخلاق، بهبود فرهنگ و فرهنگ‌سازی در زمینه پیشگیری و درمان در دندان‌پزشکی
- کمک به توسعه پژوهش و ترویج آموزش جامعه‌نگر
- دیده‌بانی در ترویج روش‌های نوین درمان در دندان پزشکی
- پیشنهاد معادل‌های فارسی برای اصطلاحات خارجی در دندان‌پزشکی
- ارائه خدمات مشاوره‌ای که به گروه ارجاع می‌شود.

پرکاربردها

فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:
پیشنهاد دکتر مرندی به دکتر پزشکیان؛ رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی:
دیدگاه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در باره وزیر بهداشت آینده:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:
پیشنهاد دکتر مرندی به دکتر پزشکیان؛ رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی:
دیدگاه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در باره وزیر بهداشت آینده:

بنرها

 

X