یکشنبه 1401/11/16 03:03
شماره :
423

گروه آموزش پزشکی

اخبارگزارش

گروه آموزش فرهنگستان علوم‌پزشکی در چارچوب رسالت کلی فرهنگستان در زمینه نیل به جامعه توحیدی و کمک به استقلال علمی و فرهنگی و توسعه علوم و فنون پزشکی می‌‌کوشد  با بهره‌گیری از ذخایر غنی فرهنگی و اسلامی و دانش روز و از طریق فعالیت‍‍های جمعی و جلب حمایت و تشویق دانشمندان برجسته، زمینه ارتقای سلامت آحاد جامعه و نیز گسترش مرزهای دانش آموزش علوم پزشکی را درکشور فراهم نماید.

ازاهداف کلان این گروه می‌توان به: دیده بانی آموزش علوم پزشکی با همکاری نهادهای ذیربط و اظهار نظر کارشناسی و به موقع در مورد مسائل کلان و اساسی حوزه آموزش و تلاش برای ارتقاء جایگاه و منزلت آموزش پزشکی اشاره نمود.

برنامه‌های گروه آموزش پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی در قالب‌های متنوع ازجمله: بررسی و تحلیل وضعیت موجود آموزش علوم‌پزشکی کشور و ارائه پیشنهاد در زمینه بهبود و ارتقای آن به مراجع ذیربط، مطالعه تجربیات موفق کشورها و آخرین یافته‌های علمی در زمینه آموزش علوم پزشکی و اظهار نظر و ارائه پیشنهادهای عملی در مورد نحوه استفاده از آنها با توجه به زمینه‌ها و امکانات موجود در کشور، تدوین و ارائه الگوی اسلامی _ ایرانی توسعه آموزش علوم پزشکی، پیگیری برنامه‌های دیده بانی کلان آموزش، کوشش در جهت گسترش مرزهای دانش آموزش پزشکی و تلاش مستمر برای ارتقاء سطح آن در کشور، ایجاد تسهیلات لازم جهت مبادله اطلاعات و تبادل نظر بین دانشمندان و محققان و مبادله متخصصان آموزش علوم پزشکی سایر کشورها، اشاعه اطلاعات و دانسته‌های حوزه آموزش علوم پزشکی از طریق انتشار نتایج تحقیقات و یافته‌های جدید در این حوزه درسطح کشور و جهان، تشویق و ترغیب فعالان عرصه آموزش به خلق آثار علمی و فعالیت‌های توسعه ای در این حوزه، ارائه مشاوره به مراجع ذیربط در حوزه آموزش و اظهار نظر کارشناسی در مورد مسائل این حوزه، جلب همکاری ایرانیان مقیم خارج از کشور و استفاده از ظرفیت آنها در توسعه آموزش و سایر موارد مربوطه انجام می‌گیرد.

اعضای گروه را تنی چند از اساتید، اندیشمندان، متخصصین و پژوهشگران برجسته حوزه‌های مرتبط دانشگاهی از جمله علوم پزشکی، علوم انسانی، اخلاق پزشکی و علمای حوزوی و سیاست‌گذاران نظام سلامت تشکیل می‌دهند. جلسات گروه به صورت ماهانه تشکیل می‌گردد.

اعضاء گروه
رئیس گروه
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
همکار
عضو

پرکاربردها

بیانیه مجمع عمومی خرداد 1403 فرهنگستان علوم پزشکی:
نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به سرپرست ریاست جمهوری:
دبیر فرهنگستان علوم پزشکی کشور :
در جلسه گروه حکمت، طب سنتی و طب دوران تمدن اسلام و ایران مطرح شد:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

بیانیه مجمع عمومی خرداد 1403 فرهنگستان علوم پزشکی:
نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به سرپرست ریاست جمهوری:
دبیر فرهنگستان علوم پزشکی کشور :
در جلسه گروه حکمت، طب سنتی و طب دوران تمدن اسلام و ایران مطرح شد:

بنرها

 

X